Laten jullie geld liggen?

Uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis bij huiseigenaren met een hypotheek waarvan de rentevaste periode afliep in de periode 2015-2017, blijkt volgens VEH dat huiseigenaren massaal geld laten liggen bij renteherziening van hun hypotheek. Enkele bevindingen uit het onderzoek zijn:

Ruim 90% van de huiseigenaren accepteert bij renteherziening ‘gewoon’ het nieuwe rentevoorstel van de hypotheek van zijn bank.
Van deze groep heeft bijna 60% zelfs niet overwogen om over te stappen naar een andere geldverstrekker om bij renteherziening actief op zoek te gaan naar concurrerende aanbiedingen.
Bijna 6 op de 10 huiseigenaren die bij hun huidige bank blijven, tekenen zonder verder onderzoek het voorstel van de geldverstrekker.
De overige 42% tekent niet klakkeloos bij het kruisje, maar doet eerst in meerdere of mindere mate onderzoek. De belangrijkste informatiebronnen voor deze mensen zijn internet (59%) en de hypotheekadviseur (38%).
Als reden om wel over te stappen wordt vooral een lage rente genoemd (52%). Van de mensen die overwegen om over te stappen, stapt slechts 20% daadwerkelijk over.
Ondervraagde huiseigenaren die zijn overgestapt naar een andere geldverstrekker kiezen veel vaker (42%) een rentevaste periode van 20 jaar of langer.
Bij de huiseigenaren die bij de huidige geldverstrekker blijven is dit percentage slechts 10%. Dit verschil is te verklaren door de vaak niet concurrerende tarieven die banken aanbieden voor de langere rentevaste perioden. Huiseigenaren worden op deze manier gedwongen om te kiezen voor een kortere periode.

Hypotheek aanvragen?

Hypotheek oversluiten?