In 2020 zal het eigenwoningforfait naar verwachting dalen. De eigen woning maakt onderdeel uit van box 1, het belastbaar inkomen uit werk en woning. Voor de meeste mensen blijven de belastbare inkomsten uit eigen woning beperkt tot het eigenwoningforfait.

Wet Hillen

De belastingbetaler komt in aanmerking voor de aftrek vanwege geen of geringe eigenwoningschuld – de zogeheten Hillen-aftrek – als het eigenwoningforfait hoger is dan de daarop drukkende aftrekbare rente en kosten. De Hillen-aftrek is in beginsel gelijk aan het positieve verschil. Vanaf 2019 wordt de Hillen-aftrek in dertig gelijke stappen van 3⅓% afgebouwd naar 0%.

Verlaging forfait

Voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 (bedragen 2018) gaat het eigenwoningforfait vanaf 2020 met 0,15%-punt omlaag van 0,70% naar 0,55%. Deze maatregel wordt naar verwachting in het pakket Belastingplan 2019 opgenomen.
In 2019 vindt overigens een evaluatie van de eigenwoningregeling plaatsvinden. Daarbij zal onder andere de complexiteit van de regeling voor zowel burgers als de Belastingdienst aan de orde komen.

Hypotheek aanvragen?

Hypotheek oversluiten?