Van de invoering van het tweeschijvenstelsel in box 1 tot de stapsgewijze verlaging van het eigenwoningforfait. Gisteren was het weer tijd voor Prinsjesdag. Waar moeten we de komende jaren op letten? Hieronder een aantal belangrijke punten op een rijtje:

Twee schijven
In box 1 wordt het aantal tariefschijven stapsgewijs teruggebracht van vier naar twee. In 2021 bedraagt het basistarief 37,05%, het toptarief wordt dan 49,5%. Het tarief in de eerste schijf bestaat uit belastingen en premies volksverzekeringen. Omdat AOW-gerechtigden geen AOW-premies betalen ontstaat er voor die groep een drieschijvenstelsel.

Hypotheekrenteaftrek
Daarnaast beperkt het kabinet de aftrekbare kosten voor de eigen woning. In het regeerakkoord werd al aangekondigd dat de hypotheekrenteaftrek voor de hoogste inkomens vanaf 2020 met 3 procentpunt per jaar naar beneden gaat. In 2023 bedraagt de maximale aftrek nog 37,05%, het tarief van de eerste belastingschijf, bevestigt de Miljoenennota. De maatregel geldt ook voor aftrekbare rente over restschulden en advieskosten.

Eigenwoningforfait
Hiermee samenhangend is de stapsgewijze verlaging van het eigenwoningforfait. Hoffelijk heeft in een tabel gezet hoe de percentages zich naar verwachting zullen ontwikkelen. De opleider verwacht dat verlaging van het forfait de huizenbezitter weinig oplevert, aangezien de WOZ-waardes in 2019 ook zullen stijgen. Hoffelijk gaat uit van een verhoging van 7,5% tot 9,5%.

Zorg
Eerder lekte al uit dat het kabinet uitgaat van een stijging van de zorgpremie van iets meer dan een tientje per maand. Daar staat een verhoging van de zorgtoeslag tegenover. Op zorggebied verandert ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. In 2019 gaat het hoge tarief voor mensen in loondienst naar 6,95% (was 6,90%). Het lage tarief voor gepensioneerden en zelfstandigen stijgt van 5,65% naar 5,70%

30%-regeling
In het hoofdstuk over de arbeidsmarkt gaat Hoffelijk onder andere in op de gevolgen van de verhoging van de maximale vrijwilligersvergoeding en het afschaffen van de 30%-regeling voor expats. Die laatste regeling wordt per 1 januari 2019 met 3 jaar verkort.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht, gemaakt door opleidingsinstituut Hoffelijk.

Bron: www.amweb.nl