De brief met de WOZ-beschikking valt deze weken bij veel huizenbezitters op de mat. Doorgaans geldt: hoe hoger de WOZ, hoe hoger de kosten. Maar een hogere waarde kan onder de streep ook een voordeel opleveren: een verlaging van de hypotheekrente. Dit is niet mogelijk bij een hypotheek met NHG.

De Waardering Onroerende Zaken (WOZ) schat de waarde van een woning. Het is de verdeelsleutel die bepaalt hoeveel onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en inkomstenbelasting betaald moet worden.

Maar een hogere WOZ-waarde betekent niet alleen maar betalen. Als een woning meer waard is dan de hypotheek die erop staat, heeft een eigenaar soms recht op een lagere hypotheekrente. Daar hangt geen boete aan vast, mits de rentevaste periode niet wordt aangepast en er niet voortijdig wordt afgelost.

Van de WOZ-waarde die woningeigenaren deze periode ontvangen, is de peildatum 1 januari 2018. Huizenbezitters die denken dat de WOZ-waarde van hun woning te hoog of te laag is ingeschat, bijvoorbeeld omdat er een grote verbouwing heeft plaatsgevonden of omdat de huizenprijzen flink zijn gestegen, kunnen hier binnen zes weken bezwaar tegen aantekenen.

Het kan voor huiseigenaren dus lonen om de WOZ-waarde van een woning aan ons door te geven, zo kunnen wij samen met u kijken of de netto maandlasten omlaag kunnen. Doordat de marktwaarde tegenwoordig bijna overal hoger is dan de WOZ-waarde kan de hypotheekrente soms nog lager door een taxatierapport te laten maken.

Hypotheek aanvragen?

Hypotheek oversluiten?