Nabestaanden ontdekken vaak pas na de uitvaart van een dierbare dat de overledene een lopende uitvaartverzekering had of soms helemaal niet. Bijvoorbeeld als de persoon een uitvaartdeposito had. Daardoor volgt de uitkering regelmatig te laat of zelfs helemaal niet. Dat zegt directeur Leon Schouten van Uitvaartverzekeringwijzer.net, die een petitie is gestart om het probleem op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

Als een verzekerde ruim voor zijn overlijden al de volledige premie van zijn verzekering heeft voldaan, bijvoorbeeld in een uitvaartdeposito, wordt het volgens Schouten voor nabestaanden lastig om de polis terug te vinden. Op recente rekeningafschriften is immers niets te zien. Het Verbond van Verzekeraars heeft een procedure ontwikkeld waarmee nabestaanden kunnen achterhalen of er lopende levensverzekeringen zijn, maar dat is volgens Schouten niet functioneel. “Het is fijn dat er een systeem is, maar het systeem voldoet helaas nog niet voldoende aan de wensen van nabestaanden en uitvaartondernemers.” Klik hier voor het systeem van Verbond en Verzekeraars om oude polissen op te sporen.

Het Verbond heeft volgens Schouten ongeveer drie maanden nodig voor duidelijk is of er lopende polissen zijn. “Nabestaanden en uitvaartverzorgers willen die informatie juist vóór de uitvaart weten, zodat zij een uitvaart kunnen verzorgen die in lijn ligt met van het verzekerd bedrag van de uitvaartverzekering”, zegt Schouten. “Ook zijn veel nabestaanden niet op de hoogte van dit systeem, waardoor ze er geen gebruik van maken.”

Hypotheek aanvragen?

Hypotheek oversluiten?