Privacyverklaring

Uw privacy is bij de DGB + Adviesgroep BV ten volle gegarandeerd. Onze website www.dgbnet.nl bestaat uitsluitend uit een openbaar. Het openbare gedeelte is voor een ieder vrij toegankelijk. Bezoekers van het openbare gedeelte worden door ons niet geregistreerd. Wanneer via deze website informatie wordt aangevraagd over ons bedrijf en onze producten en diensten, ten behoeve waarvan persoonlijke of bedrijfsgegevens worden achtergelaten, worden deze door ons uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn afgestaan. Nimmer worden door ons gegevens van bezoekers aan derden doorgegeven of afgestaan of ongevraagd gebruikt voor commerciële doeleinden.

Bedrijfsgegevens van assurantietussenpersonen en gegevens van verzekerden die door de DGB + Adviesgroep BV uit hoofde van haar bedrijfsvoering wordt opgeslagen en geadministreerd, wordt nimmer aan derden afgestaan of doorgegeven buiten het daarvoor geldende wettelijke kader. Gegevens van verzekerden worden door ons ook nimmer ongevraagd gebruikt voor commerciële doeleinden of met dat oogmerk aan derden doorgegeven of afgestaan.

Kort Privacy Statement AVG 2018

Route

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Contact

Pa Verkuijllaan 16
1171 EE Badhoevedorp
T: +31 (0)20-6595952
E: info@dgbnet.nl

Volg ons op Facebook