Veel 50-plussers in problemen bij verlengen hypotheek

Ouderen hebben vaak een forse overwaarde op hun woning en verwachten daarom geen problemen bij het verlengen van hun hypotheek. Toch stelde ING onlangs dat veel 50-plussers wel degelijk in de problemen zullen komen.

Bij verlenging van de hypotheek wordt vooral naar het inkomen gekeken en niet of nauwelijks naar de overwaarde. Doordat de nieuwe hypotheek bij verlenging wordt getoetst op inkomen, ontstaan er nogal eens problemen. Na pensionering is er vaak een lager inkomen. Daarbij zijn de toetsnormen de afgelopen jaren fors strenger geworden. Hierdoor is het verlengen van de (vaak aflossingsvrije) hypotheek niet altijd mogelijk, ondanks de overwaarde.

Kleiner wonen of huren?
De meeste huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek gaan ervan uit dat hun hypotheek verlengd kan worden, maar dat zou dus weleens tegen kunnen vallen. De vraag is echter of alle woningeigenaren wel tijdig maatregelen kunnen nemen. Dit wordt bijvoorbeeld lastig als de hypotheek binnenkort al afloopt of als er geen vermogen is om de hypotheek gedeeltelijk af te lossen.

Als de hypotheek niet verlengd kan worden, zit er niets anders op dan de woning te verkopen en kleiner te gaan wonen of om te gaan huren. En dat is nu net niet wat de meeste ondervraagde 50-plussers uit het onderzoek van ING willen. Ze wonen vaak al langer dan twintig jaar in hun huis en willen daar graag nog lang blijven wonen.

Toetsen op werkelijke hypotheeklast
Toezichthouder AFM heeft bepaald dat er bij een stabiel pensioeninkomen onder voorwaarden getoetst mag worden met de werkelijke hypotheeklast. Er mag dan worden afgeweken van de normale inkomenscriteria. Dit kan bij een aflossingsvrije hypotheek ruimere mogelijkheden bieden ten opzichte van de hogere fictieve last van een annuïtaire hypotheek bij de normale toetsing. Het is echter aan de bank om te bepalen of ze deze richtlijn van de AFM overnemen.

Voorkom problemen door tijdige maatregelen
Tot het einde van de looptijd wachten om actie te ondernemen is niet verstandig. Er is dan vaak niet veel meer mogelijk. Bel ons daarom nu alvast voor een afspraak. Doe dit het liefst voor uw 57e verjaardag. We kunnen u dan bijpraten over de nieuwe toetsnormen en kijken of er inderdaad een probleem te verwachten is. In dat geval kunnen we samen met u een plan maken. Het kan bijvoorbeeld verstandig zijn om toch alvast af te gaan lossen op de hypotheek. Het omzetten van de hypotheek naar een annuïtaire of lineaire aflossing is ook een mogelijkheid. En doordat we goed op de hoogte zijn van de werkwijzen en hypotheeknormen van alle geldverstrekkers kunnen we ook ons best doen om een partij te vinden die uw hypotheek wél wil verlengen.

Looptijd hypotheek versus rentevaste periode
Verwar de looptijd van de hypotheek niet met de looptijd van de rentevaste periode. Wie een hypotheek afsluit, gaat de lening vrijwel altijd aan voor een periode van dertig jaar. Dit is de economische looptijd van de hypotheek en deze staat los van de gekozen rentevastperiode. Aan het einde van de economische looptijd moet de hypotheek volledig worden terugbetaald aan de geldverstrekker, tenzij de geldverstrekker de looptijd wil verlengen. Aan het einde van de rentevaste periode maak je alleen nieuwe afspraken over de rente die je over de hypotheek betaalt.

Hypotheek aanvragen?

Hypotheek oversluiten?