Klachtenafhandeling

Als u een klacht hebt over de afhandeling van een verzoek, over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening of onze werkwijze in het algemeen, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Na ontvangst van uw klacht nemen wij binnen 3 werkdagen contact met u op. Wij streven ernaar uw klacht binnen 10 werkdagen inhoudelijk en naar tevredenheid af te handelen.

Uw klacht wordt door de directie vertrouwelijk behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachteninst