De hypotheekrente is historisch laag, dat weten we intussen allemaal. In juni bereikte de rente op 10-jarige Nederlandse staatsleningen een dieptepunt: die is zelfs een fractie onder de nul procent gekomen. Hypotheekrentes volgen vaak de trend van dat soort langlopende leningen. Wordt de hypotheekrente dan nóg lager?

De crisis
De hypotheekrente beweegt in de regel mee met de economie. Is de economie goed, dan zal doorgaans de rente hoger zijn en in tijden van een zwakke economie zal de rente relatief laag zijn. Tijdens de crisis die we net achter de rug hebben, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) allerlei maatregelen genomen om de economie weer op gang te krijgen. Eén daarvan was de verlaging van de rente. Daarmee werd lenen voor bedrijven goedkoop, wat een positief effect had op de investeringen. Aan de andere kant werd sparen minder interessant, waardoor het gunstiger werd voor consumenten om dingen te kopen. Goed voor de economie dus. Zo is de rente historisch laag geworden.

Na de crisis
Nu de crisis voorbij is zou je dus een stijging van de rente verwachten. Er zijn echter onzekerheden die het optimisme drukken. Zo is er de voortdurende onzekerheid over de Brexit en is er de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast is de verwachting dat de economie ook dit jaar wel groeit, maar zijn er twijfels over een mogelijke vertraging van de groei in de Eurozone.

Rente op Staatsleningen
Door die zekerheid zijn beleggers bereid om tegen steeds lagere rentes te lenen aan die stabiele landen. Dat is een trend die al jarenlang gaande is. En zo kon het gebeuren dat de rente op 10-jarige staatsleningen in Nederland in juni zelfs kon zakken tot iets onder de nul procent. In 2016 gebeurde dat ook al eens en nu dus weer. Dit soort langlopende rentes zijn heel bepalend voor de (eveneens vaak langlopende) hypotheekrente. Dit zou dus tot gevolg kunnen hebben dat de hypotheekrente laag blijft of misschien zelfs nog wel iets zakt.

Daarnaast is de concurrentie onder de hypotheekverstrekkers enorm toegenomen, het zijn er de afgelopen jaren simpelweg veel meer geworden. Dat betekent ook toegenomen concurrentie voor wat betreft de aangeboden hypotheekrentes. Beide factoren zouden eveneens een drukkend effect op de hypotheekrente kunnen hebben. Al met al zijn er voldoende ontwikkelingen om te verwachten dat de hypotheekrente nog wel even laag zal blijven. Niettemin kan dat zomaar omslaan. Bedenk dus goed dat dit een momentopname is. Wat vandaag voor de hand ligt kan door een ontwikkeling in de wereld morgen ineens helemaal anders zijn.

Hypotheek aanvragen?

Hypotheek oversluiten?