Hypotheekrente verwachting 2020

Het jaar is net gestart, maar wat gaat de hypotheekrente doen in 2020?

2019
Een jaar geleden voorspelden de experts dat de korte hypotheekrente in 2019 stabiel zou blijven, en dat de lange hypotheekrente aan het einde van het jaar iets omhoog zou kunnen gaan. Dat is maar in heel beperkte mate uitgekomen. De rentes bleven laag en zakten voor zowel de korte als de lange termijn zelfs nog verder. Onzekerheden een jaar geleden waren de brexit, de handelsoorlog (met name tussen de VS en China) en ook Europese zorgen over de Italiaanse begroting. Die onzekerheden, gecombineerd met tegenvallende economische cijfers in de Eurozone, hebben ervoor gezorgd dat de Europese Centrale Bank (ECB) de stimuleringsmaatregelen voor de economie, die het zou gaan afbouwen, intussen juist weer in ruime mate toepast. De handelsoorlog en de brexit komen ook in de beschouwingen voor 2020 weer terug.

Korte hypotheekrente
De kortlopende hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd. Daarbij zijn de beleidsrentes van de ECB van grote invloed en die zijn al jaren heel laag, enkele zelfs negatief. En de brede verwachting is dat ze in 2020 waarschijnlijk niet zullen stijgen. De economische cijfers en de tegenvallende inflatie worden als oorzaken aangewezen. De ECB streeft naar een inflatie van 2% per jaar, maar in 2019 ligt die rond de 1,0% in de Eurozone. Als de ECB haar monetaire beleid daardoor nog zou verruimen, dan zou de kortlopende hypotheekrente misschien zelfs nog iets omlaag kunnen gaan. In ieder geval wordt geen stijging verwacht.

Lange hypotheekrente
De hypotheekrente op leningen met een lange rentevastperiode volgt min of meer de economische ontwikkeling. Groeit de economie, dan ligt ook een stijging van de rente voor de hand. Door de economische crisis heeft de ECB gedurende lange tijd maandelijks miljarden in de economie gepompt door staatsleningen van Eurolanden op te kopen. Op die manier is de rente historisch laag geworden. Door die lage rente probeert de ECB kredietverlening te stimuleren, waardoor er meer besteed wordt. Aan de andere kant wordt sparen juist ontmoedigd. Op die manier kan de economie de wind in de rug krijgen. Een goede graadmeter is de inflatie. Nu de economische cijfers tegenvallen heeft de ECB de stimuleringsmaatregelen hervat. De verwachting is dat het opkoopprogramma nog zeker tot de zomer van 2020 zal worden voortgezet. Daarbij is er, zoals gezegd, geen reden om de beleidsrentes te verhogen. Door deze omstandigheden verwachten de kenners dat de langlopende hypotheekrentes gelijk kunnen blijven. Maar er is een ontwikkeling die mogelijk toch voor een verlaging van rentes op hypotheken met een lange rentevastperiode kan zorgen.

Toegenomen aantal aanbieders
De laatste jaren is het aantal aanbieders van hypotheken op de Nederlandse markt namelijk fors toegenomen. Dat komt mede doordat bijvoorbeeld pensioenfondsen tegenwoordig via zogenaamde regiepartijen mee kunnen spelen op de hypotheekmarkt. Er zijn nu tegen de 40 aanbieders actief in Nederland. En hoe meer aanbod, hoe scherper de tarieven. Ook bestaande partijen zullen, om niet teveel marktaandeel te verliezen, mee moeten in de prijzenslag. Dat wordt gezien als reden waarom ook de lange hypotheekrente nog iets zou kunnen dalen.

Conclusie
Samengevat: zowel de korte als lange hypotheekrentes zullen vermoedelijk ongeveer gelijk blijven in 2020 en mogelijk nog iets dalen. Een stijging wordt niet verwacht. En stel dat de kenners ernaast zouden zitten en de rente onverwacht dus toch iets omhoog zou gaan, dan nog kunnen we stellen dat de hypotheekrente in 2020 hoe dan ook laag zal blijven in vergelijking met het recente en wat verdere verleden. Goed nieuws dus voor diegenen die een hypotheek af of over willen sluiten.

Hypotheek aanvragen?

Hypotheek oversluiten?